Sửa sai thông báo phát hành hóa đơn như thế nào?

Thông báo phát hành hóa đơn là một trong những thủ tục hành chính mà doanh nghiệp cần phải thực hiện khi muốn xin cơ quan quản lý thuế xem xét và cho phép phát hành hóa đơn lần đầu. Trong quá trình này không thể tránh khỏi những sai sót và nhầm lẫn. Vậy khi gặp tình trạng kể trên thì các cá nhân, doanh nghiệp, đoàn thể cần phải làm gì để sửa sai thông báo phát hành hóa đơn? Nếu bị sai thì doanh nghiệp có phải chịu mức xử phạt hành chính nào không? Hãy cùng làm sáng tỏ qua bài viết này.


Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về Thông báo phát hành hóa đơn, trường hợp doanh nghiệp lập thông báo phát hành không đầy đủ thông tin sẽ phải chịu mức xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Cụ thể như sau:
Đối với hành vi lập và nộp Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật, đã được cơ quan quản lý thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho cá nhân, doanh nghiệp biết để điều chỉnh nhưng cá nhân, doanh nghiệp chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng thì sẽ phải chịu mức xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt hành chính ở mức tối thiểu của khung xử phạt là 2.000.000 đồng.
Theo quy định tại Thông tư 176/2016/TT-BTC bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, mức phạt hành chính đã giảm xuống như sau :
Cá nhân, doanh nghiệp phải chịu mức xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
Lập và nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày tính từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.
Sử dụng hóa đơn đã được gửi thông báo phát hành đến cơ quan quản lý thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (5 ngày tính từ ngày gửi thông báo phát hành).
Như vậy, việc lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn sai sẽ không bị xử phạt nhưng doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh thông báo phát hành đúng theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh mà vẫn xuất hóa đơn cho khách hàng thì sẽ phải chịu mức xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải chú ý một số hành vi có thể bị xử phạt như không điều chỉnh hóa đơn sai so với thông báo phát hành hóa đơn hoặc hành vi không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn.
Để tiến hành lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn điều chỉnh, doanh nghiệp cần truy cập vào website chuyên tra cứu hóa đơn của Chính phủ: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ đề có những chỉnh lý kịp thời.

https://christophertruscott.com/he-thong-khai-thue-qua-mang-no-luc-cua-nganh-thue/

https://christophertruscott.com/man-hinh-samsung-a90-bi-chay-muc/