Những nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo quy định về hóa đơn, chứng từ

Dự thảo quy định về hóa đơn, chứng từ đang trở thành chủ đề nóng được các doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Không chỉ có sự thay đổi trong thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, dự thảo nghị định mới này giúp thống nhất các quy định về hóa đơn, chứng từ; hóa đơn điện tử xác thực… Cùng điểm lại những nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo này trong bài viết dưới đây.

Dự thảo nghị định về hóa đơn, chứng từ đã bao quát và mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng so với các quy định trước đây. Không chỉ cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, mà bao gồm cả các cơ quan nhà nước và các cơ quan có liên quan trong việc quản lý, sử dụng, tra cứu và trao đổi thông tin về hóa đơn, chứng từ với mục tiêu hiện đại, khoa học, thuận tiện, hiệu quả và minh bạch, phù hợp với xu hướng số hóa trong quản lý kinh tế, cũng như quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ…

quy định hóa đơn

Bên cạnh đó, dự thảo đã bao quát tập hợp lại những quy định của hóa đơn, chứng từ bằng giấy và hóa đơn, chứng từ điện tử trước đây tại nhiều văn bản khác nhau, trên cơ sở kế thừa những quy định cũ và bổ sung những quy định mới cho phù hợp với tình hình thực tế như: Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật kế toán và pháp luật khác có liên quan; hay các quy định về quyền, trách nhiệm của người mua, người bán về hóa đơn chứng từ; quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi kiểm tra, tra cứu và trao đổi thông tin về hóa đơn, chứng từ; cũng như các quy định đối với đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn chứng từ, hóa đơn và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn, chứng từ điện tử.

Dự thảo nghị định này đã xây dựng một cách tổng thể và chi tiết về hóa đơn, chứng từ, qua đó giúp cho cơ quan thuế và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện và cơ sở thực thi một cách hiệu quả những quy định này. Bởi vì, nghị định không chỉ quy định chi tiết, cụ thể tại một văn bản để thuận tiện và dễ dàng tra cứu, vận dụng khi cần, mà nó còn hạn chế được những bất cập khác nhau về một nội dung tại các văn bản riêng lẻ trước đây.

Một nội dung đáng chú ý khác, đó là nghị định đã giải quyết được vấn đề tồn tại thực tế xã hội về chứng từ, hóa đơn giấy vốn đã là thói quen và ăn sâu vào văn hóa của doanh nghiệp từ trước đến nay là vẫn cho phép và quy định về hóa đơn, chứng từ giấy trong giai đoạn quá độ chuyển giao sang hóa đơn chứng từ điện tử; đồng thời định hướng, kế thừa để hình thành và xây dựng về cơ sở hạ tầng cũng như văn hóa, thói quen về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng hiện đại và khoa học. 

DN đã biết quy định của pháp luật về thuế GTGT? 

Điều kiện để nộp thuế điện tử doanh nghiệp nên biết

Ngoài ra thì thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp cũng đã được điều chỉnh lại. Tuy nhiên, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử là một trong những nội dung bắt buộc, do vậy, các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp hiện nay, làm tăng năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, tạo nên sự chuyên nghiệp và nắm bắt cơ hội phát triển. Đồng thời thúc đẩy chính phủ điện tử sớm hoàn thiện.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được những nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo quy định về hóa đơn, chứng từ.