Khi doanh nghiệp bị giải thế có được miễn quyết toán thuế hay không?

Giải thế công ty là một trong những rủi ro không ai muốn, nhưng vì nhiều lý do mà dẫn đến việc giải thể doanh nghiệp. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể thì có được miễn quyết toán thuế hay không? Đây chính là câu hỏi đang được nhiều kế toán quan tâm hiện nay. Ngoài việc hướng dẫn chi tiết các bước tra cứu mã số thuế cá nhân, trong bài viết này sẽ nêu rõ các trường hợp được miễn quyết toán thuế khi doanh nghiệp bị giải thể.

Theo quy định của pháp luật, việc kê khai và nộp thuế được tiến hành theo phương pháp tự khai, tự nộp và phải tự chịu trách nhiệm. Chính vì vậy, khi doanh nghiệp muốn giải thể một cách hợp pháp thì bắt buộc phải trải qua việc quyết toán thuế để cơ quan thuế có thể kiểm tra tính minh bạch, chính xác khi nộp báo cáo của các doanh nghiệp trước khi cơ quan thuế ra quyết định hoàn tất nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Như vậy, doanh nghiệp khi bị giải thể vẫn phải quyết toán thuế. Vậy, câu hỏi đặt ra là liệu có trường hợp nào ngoại lệ hay không?

quyết toán thuế

Câu trả lời là có! Vẫn có các trường hợp ngoại lệ được miễn quyết toán thuế khi doanh nghiệp bị giải thể. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Khi doanh nghiệp thực hiện việc nộp thuế thu nhập DN theo tỷ lệ % trên doanh thu
Theo quy định tại điểm a, Khoản 8.2. Điều 16, Thông tư 156/2014 đã quy định như sau: Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, bán dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động.

Hệ thống khai thuế qua mạng – Nỗ lực của ngành Thuế

Như vậy có thể khẳng định, nếu trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp tiến hành nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thì doanh nghiệp sẽ được miễn quyết toán thuế khi bị giải thể.

Trường hợp 2: DN giải thể, chấm dứt hoạt động từ lúc đi vào hoạt động đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng doanh nghiệp không phát sinh doanh thu và chưa sử dụng hóa đơn
Đối với trường hợp này, điểm b, khoản 8.2, điều 16, Thông tư 151/2014 đã có quy định cụ thể như sau: Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động, nhưng doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.

Như vậy, nếu chưa phát sinh doanh thu, chưa tiến  hành nộp thông báo phát hành hóa đơn thì doanh nghiệp sẽ không phải quyết toán thuế khi bị giải thể.

Bên cạnh đó, cũng có trường hợp doanh nghiệp có phát sinh doanh thu, đã thông báo phát hành hóa đơn nhưng vẫn được miễn quyết toán thuế, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

-Có doanh thu bình quân năm từ 1 tỷ đồng trở xuống

– Doanh nghiệp chưa từng bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế

– Số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp đã nộp cao hơn số tiền thuế TNDN nếu được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu.

Về thời gian để giải quyết hồ sơ đối với các trường hợp không cần quyết toán thuế khi bị giải thể của doanh nghiệp là 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đầy đủ hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp.

Sửa sai thông báo phát hành hóa đơn như thế nào?

Như vậy, bài viết đã cung cấp đầy đủ các trường hợp được miễn đóng quyết toán thuế khi doanh nghiệp bị giải thể và thời hạn giải quyết cụ thể đối với trường hợp trên. Hy vọng với những chia sẻ trên đã thực sự mang lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc, cho các kế toán và các doanh nghiệp.