Category: Kiến trúc

Giới thiệu một số loại dây tết chèn Ferolite thông dụng trên thị trường

Giới thiệu một số loại dây tết chèn Ferolite thông dụng trên thị trường 1. Định nghĩa dây tết chèn, ứng dụng của dây tết chèn. Dây tết chèn được sản xuất từ nhiều nguyên liệu khác nhau như chì Graphite, PTFE,...

VAN BI VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

 Van bi và ứng dụng trong công nghiệp. Van bi là thiết bị quen thuộc được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống từ công nghiệp ( xử lý nước, điện, chế biến dầu,…) trong nghành thực...